Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Zgierz  sprawdź informacje Na Mapie gminy Zgierz

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Zgierz.

Mapa Geoportal Zgierz

Dane urzędu

Urząd Gminy Zgierzul. Łęczycka 4Zgierz, 95-100

Tel: 42 7162515

Fax: 42 7164554

E-mail: ug@gmina.zgierz.pl

Powiat: zgierski

Województwo: łódzkie

Numer TERYT gminy Zgierz: 1020092

Witryna: www.gmina.zgierz.pl

Władze lokalne: Wójt Barbara Kaczmarekug@gmina.zgierz.pl

Gmina Zgierz w liczbach

Powierzchnia gminy Zgierz*

199 km2

354 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Zgierz*

14 682 mieszkańców

540 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Zgierz*

74 mieszkańców na km2

1053 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Zgierz

Geoportal Zgierz prezentuje dane zgromadzone w postaci gotowych kompozycji mapowych, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki.

Dostęp do danych Geoportalu Zgierz

Jak powstał Geoportal gminy Zgierz?

Geoportal Zgierz powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Zgierz, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie.

Geoportal Zgierz umożliwia pozyskanie danych geodezyjnych oraz planistycznych, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Zgierz

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Zgierz?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Zgierz;
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska;
 • Rejestr MPZP gminy Zgierz;
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Zgierz;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Zgierz;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Zgierza.
Informacje na Geoportalu Zgierz

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Zgierz?

 • Rejestr działek ewidencyjnych gminy Zgierz;
 • Rejestr form ochrony przyrody występujących w gminie Zgierz;
 • Rejestr MPZP Zgierz;
 • Mapa działek ewidencyjnych gminy Zgierz;
 • Mapa Topograficzna gminy Zgierz;
 • Mapa Solarna gminy Zgierz;
 • Mapa zieleni, zbiorników i cieków wodnych w gminie Zgierz;
 • Mapa z numerami budynków, adresami i nazwami miejscowości.
Korzyści z Geoportalu Zgierz

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Zgierz?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Zgierz.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Zgierz łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Zgierzu. W zależności od wybranej kompozycji mapy Zgierza zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Zgierz, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Zgierz oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Zgierz. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Zgierza możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Zgierza. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Zgierz. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana, uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Zgierz.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Zgierzu.

  Geoportal gminy Zgierz posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Zgierz. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Zgierzu sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Zgierz przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Zgierzu.

  W Geoportalu Zgierz przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Zgierz. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Zgierzu. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Zgierz zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Zgierz, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Zgierz oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Zgierz.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Zgierz. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Zgierz są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Zgierz podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Zgierz.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Zgierzu. W Geoportalu gminy Zgierz udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Zgierzu wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Zgierz.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Zgierz. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

Geoportal Zgierz dla mieszkańców

Geoportal Zgierz jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Zgierz. Na mapie Zgierza sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Zgierz mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Zgierz. Korzystając z map Geoportalu gminy Zgierz w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Zgierz są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Zgierz dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Zgierz dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Może cię zainteresować

Normy jakości powietrza przekroczone

Normy jakości powietrza przekroczone o 1500%

Przejdź do wpisu